Pengertian Pantun Lengkap | Kumpulan Contoh Pantun


1. Pengertian Puisi Lengkap
2. Jenis Puisi Lama
3. Apa itu, Mantra, Preibahasa, Pantun, Syair, Gurindam
4. Kumpulan Contoh

Puisi adalah bentuk karangan sastra yang terikat oleh banyaknya baris dalam bait dan bnyaknya suku kata dama baris. Puisi juga mengutamakan bentuk dan bunyi  serta kepadatan makna. Menurut periode pembuatannya, puisi terbagi menjadi: puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Puisi lama merupakan puisi yang terikat dengan beberapa aturan, diantaranya: jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan (rima), banyaknya suku kata tiap baris, dan irama.

Berikut ini adalah jenis-jenis puisi lama:

1. MANTRA
Pengertian Mantra adalah kata atau ucapan yang mengandung hikmah dan kekuatan gaib. Kekuatan mantra dianggap dapat menyembuhkan atau mendatangkan celaka. Keberadaan mantra dalam masyarakat Melayu pada mulanya bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat kepercayaan.

2. PERIBAHASA
Pengertian Peribahasa merupakan kalimat yang mengiaskan maksud tertentu. Bentuk peribahasa antara lain :

- Pepatah: peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orangtua.

- Perumpamaan: kalimat yang mengungkapkan perbandingan atau pengibaratan sesuatu dengan sesuatu yang sekiramya bisa dikiaskan.

- Ungkapan: adalah kiasan untuk memperhalus maksud kalimat.

- Tamsil: pengibaratan tentang suatu hal

- Pameo: merupakan kata ejekan atau kata-kata yang berisi sindiran

3.  PANTUN
Pengertian Pantun merupakan puisi lama yang etrdiri atas empat baris. pantun juga bisa merupakan peribahasa sindiran.
Menurut bentuknya, pantun dibedakan menjadi:
- Pantun biasa

- Seloka: merupakan pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait saja, sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait.

- Pantun orangtua: biasanya berisi tentang nasihat, agama, dan adapt

- Pantun jenaka: pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengarnya, ataupun terkadang sebagai cara untuk saling menyindir dalam suasana penuh keakraban, supaya tidak mudah tersinggung.

4.  SYAIR
Pengertian Syair merupaka puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat baris yang selalu berakhiran dengan bunyi yang sama

5.  GURINDAM
Pengertian Gurindam merupakan sajak dua baris yang mengandung petuah atau nasihat

Gurindam, Pantun, Syair, dan Talibun merupakan bagian dari puisi lama. Pengarang karya sastra lama termasuk puisi lama biasanya anonim atau tidak diketahui.

Berikut ini adalah contoh puisi lama:

# Gurindam
Gurindam adalah jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris, semuanya merupakan isi dan menunjukkan hubungan sebab akibat

contoh:

Cahari olehmu akan sahabat
yang dapat dijadikan obat

   Cahari olehmu akan guru
   yang mampu memberi ilmu

Cahari olehmu akan kawan
yang berbudi serta setiawan

   Cahari olehmu akan abdi
   yang terampil serta berbudi


# Pantun 
merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 4 baris, memiliki rima (persamaan bunyi) dengan baris pertama dan edua merupakan sampiran dan baris ketiga dan ke empat merupakan isi

Contoh:

Tanam melati di rama-rama
Ubur-ubur sampingan dua
Biarlah mati kita bersama
Satu kubur kita berdua
(Roro Mendut, 1968)


# Syair
Syair merupakan puisi lama yang terdiri atas 4 baris per bait. Semua baris merupakan isi

Contoh:

   Bulan purnama cahaya terang
   Bintang seperti intan
   Pungguk merawan seorang-orang
   Berahikan bulan di tanah seberang

Pungguk bercinta pagi dan petang
Melihat bulan di pagar bintang
Terselap merindu dendamnya datang
Dari saujana pungguk menentang


# Talibun
Talibun merupakan puisi lama yang hampir mirip dengan pantun, bedanya hanya pada julah baris. Jumlah baris pada talibun lebih dari 4 baris.

Contoh:

Panakik pisau siraut
Ambil galah batang lintabung
Silodang ambil untuk niru
Yang setitik jadikan laut
Yang sekapal jadikan gunung
Alam terkembang jadikan guru
(Panghulu, 1978:2)